KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY KONCEPCJE PRACY SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ W SKAWINKACH.

Szkoła Podstawowa w Skawinkach realizuje koncepcję pracy szkoły, znaną i akceptowaną przez rodziców i uczniów. Służy ona rozwojowi wychowanków, osiąganiu przez nich coraz wyższych wyników nauczania, kształtowaniu umiejętności i określonych zachowań.

Dzieci i młodzież prezentują pożądane postawy w szczególności: patriotyczne, proekologiczne, prozdrowotne, szacunku dla drugiego człowieka, kultury osobistej oraz poszanowania mienia. Postawy społeczne rozwijane są poprzez udział w akcjach: „Góra grosza”, „Zbiórka plastikowych nakrętek”, „Dzień bez przemocy”, „Dzień bezpiecznego korzystania z Internetu”, „ Bezpieczna droga o szkoły”, „Pierwsza pomoc”, „Dzień zdrowia”, „Dzień Sportu”, „Sprzątanie świata”.

Szkoła wdraża wychowanków do działań patriotycznych poprzez organizację uroczystości upamiętniających ważne dla każdego Polaka wydarzenia z historii naszego kraju, sprawowane opieki nad pomnikiem ofiar II wojny światowej, udział: w parafialnych obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz udział w uroczystościach w lesie „Groby”. Promuje dziedzictwo kulturowe regionu. Jest inicjatorem corocznego konkursu regionalnego:„ Moje lanckorońskie strony” organizowanego dla dzieci klas I-III Gminy Lanckorona. By rozbudzać wśród najmłodszych mieszkańców Skawinek przywiązanie do „małej ojczyzny” został opracowany program edukacji regionalnej, pozwalający dzieciom poznać bogactwo kulturowe, historyczne naszego regionu. Organizowane są wycieczki klasowe do Lanckorony, Stryszowa, Wadowic czy Kalwarii Zebrzydowskiej mające na celu przybliżenie uczniom historii, sztuki, architektury tych miejsc. Dzięki zaangażowaniu uczniów i rodziców od 5 lat odbywają się kiermasze: bożonarodzeniowe, wielkanocne podczas których sprzedawane są wyroby rękodzieła typowe dla naszych okolic.