SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W SKAWINKACH NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

- ZESPÓŁU SZKÓŁ W SKAWINKACH

L.P

NAZWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

NYMER

W SZKOLNYM ZESTAWIE

NUMER DOPUSZCZERNIA  DO UŻYTKU SZKOLNEGO

OBOWIĄZUJE

W KLASACH

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

1.

Wychowanie przedszkolne „0”

Pakiet::”Bawię się

i przygotowuję do szkoły”

Autorzy: S.Doroszuk, J. Gawryszewska, J.Hermanowska

      Nowa Era

Pakiet „Tropiciele - roczne przygotowanie przedszkolne” wydawnictwo WSiP

1/”0”

1.a/”0”

Oddział „0”

5 – latki

2.

Religia

„Wędrowanie z Bogiem”,-  s.T.Biłyk, T.Czarnecka, B.Surma;               

WAM Kraków

„Jesteśmy dziećmi Boga”-red.ks.T.Panuđ, A.Kielian, s.D.Pawowska,

 św.Stanisław Kraków 2013

2/”0”

   

2.a/”0”

Oddział „0”

  

5 - latki

3.

Język angielski

„Welcome starter” – J.Dooley, V.Evans

Express Publishing

3/”0”

32/1/2009

Oddział „0”

SZKOŁA PODSTAWOWA, klasa I - III

4.

Edukacja wczesnoszkolna

Bezpłatny podręcznik MEN

„Nasz elementarz”

4/I

4/II 

 4/III

---- 

----

Klasa I

Klasa II

Klasa III

5.

Religia

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”- red.ks.T.Panuś, ks.A.Kielian, A.Berski, św.Stanisław, Kraków 2012

„Kochamy Pana Jezusa”- red.ks.T.Panuś, ks.A.Kielian, A.Berski,

św.Stanisław, Kraków 2013

„Jezusowa wspólnota serc”- red.ks.W.Kubik,

WAM Kraków

5/I

5/II

5/III

 AZ-11-01/10-KR-1/11

AZ-12-01/10-KR-1/12

AZ-13-01

Klasa I

Klasa II

Klasa III

6.

Język Angielski

Bezpłatny podręcznik MEN

6/I

6/II

6/III

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

                                        

SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASA IV - VI

7.

Język polski

Bezpłatny podręcznik MEN

„Jutro pójdę w świat” – H.U.Dobrowolska     WSiP

7/IV

7/V

7/VI

.445/2/2013

Klasa IV

Klasa V

 Klasa VI

8.

Religia

„Słuchamy Pana Boga” – red.ks.T.Panuś, ks.A.Kielian, A.Berski,

św. Stanisław, Kraków 2012

„Wierzymy w Pana Boga”  – red.ks.T.Panuś, ks.A.Kielian, A.Berski,

św. Stanisław, Kraków 2013

„W Kościele wzmacniamy wiarę” - – red.ks.T.Panuś, ks.A.Kielian, A.Berski,

św. Stanisław, Kraków 2013

8/IV

8/V

8/VI

 KR-21-01/10-KR-3/12

 KR-22-01/10-KR-11/13

 KR-23-01/10-KR-5/14

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

9.

Język Angielski

Bezpłatny podręcznik MEN

Sprawdzian 6 klasy

Repetytorium

Express Publishing

9/IV

9/VI

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

10.

Przyroda

Bezpłatny podręcznik MEN

M.Braun, W. Grajkowski, M.Wickowski

      Nowa Era

10/IV

10/V

10/VI

----

554/3/2014

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

11.

Matematyka

Bezpłatny podręcznik MEN

„Matematyka 5”- podr.+ćwiczenia;

„Matematyka 6”- podr.+ćwiczenia;

M.Dobrowolska, M.Karpiński

           GWO

11/IV

11/V

11/VI

----

340/3/2014

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

12.

Historia

Bezpłatny podręcznik MEN

„Opowiem Ci ciekawą historię”-podr.+ćwiczenia

Autor: A.Wołosik  (IV-VI klasy)   Żak

12/IV

12/V

12/VI

432/1/2012

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

13

Informatyka

Bezpłatny podręcznik MEN

Podręcznik dla klas IV-VI Szkoły Podstrawowej

Aut. Jarosław Dulian

Operon 2012

13/IV

13/V

13/VI

----

494/2012

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

14

Muzyka

Bezpłatny podręcznik MEN

„Lekcje muzyki” – M.Gromek, G.Kilbach    Nowa Era

14/IV

14/V

14/VI

----

589/1/2012

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

15.

Plastyka

Bezpłatny podręcznik MEN

„Do dzieła” Plastyka IV-VI

J.Lukas, K.Onak

    Nowa Era

15/IV

15/V

15/VI

----

326/2011

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

16.

Zajęcia techniczne

Bezpłatny podręcznik MEN

16/IV

----

Klasa IV

GIMNAZJUM   KLASA I–III

21.

Język polski

Bezpłatny podręcznik MEN

„Między nami”, podręcznik dla klas I-III

A.Łuczak, E.Prylińska

GWO

21/I

21/II

21/III

----

----

63/III/2011

Klasa I

Klasa II

Klasa III

22

Religia

„Spotkanie ze Słowem” – red.ks.T.Panuś, R.Chrzanowska,

św. Stanisław, Kraków 2012

„Aby nie ustać w drodze” – red.ks.T.Panuś,

R.Chrzanowska, M.Lewicka;

św. Stanisław, Kraków 2013

„W miłości Boga” - red.ks.T.Panuś,

R.Chrzanowska, M.Lewicka;

22/I

22/II

22/III

KR-31-01/10-KR-1/12 

KR-32-02/13-KR-13/13

  

KR- 33-02/13-KR-6/14

Klasa I

Klasa II

Klasa III

23.

Język Angielski

Bezpłatny podręcznik MEN

Egzamin gimnazjalny. Repetytorium, poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego.   

Express Publishing

23/I

23/II

23/III

----

365/2011

Klasa I

Klasa II

Klasa III

24.

Biologia

Bezpłatny podręcznik MEN

„Puls życia” dla klas I-III;

M. Jefimow, M. Sęktas

      Nowa Era

24/I

24/II

24/III

----

58/3/2009

Klasa I

Klasa II

Klasa III

25.

Matematyka

Bezpłatny podręcznik MEN

„Matematyka z plusem 3”

M. Dobrowolska

    GWO

25/I

25/II

25/III

----

168/3/2011

Klasa I

Klasa II

Klasa III

26.

Historia

Bezpłatny podręcznik MEN

„Przez Wieki” – J. Wendt

    Nowa Era

26/I

26/II

26/III

----

----

60/3/2011

Klasa I

Klasa II

Klasa III

27.

Język niemiecki

Bezpłatny podręcznik MEN

„Der, di, das, Neu”

M.Kozłowska, E.Krawczyk

27/I

27/II

27/III

----- 

-----

13/5/2011

13/6/2011

Klasa I

Klasa II 

Klasa III

28.

Informatyka

Bezpłatny podręcznik MEN

28/I

----

Klasa I

29.

Muzyka

Bezpłatny podręcznik MEN

„Muzyka” M.Rykowska

     Operon

29/I

29/II

29/III

----

166/2009

Klasa I

Klasa II

Klasa III

30.

Plastyka

Bezpłatny podręcznik MEN

„Plastyka” K. Czernicka

      Operon

30/I

30/II

30/III

----

47/2009

Klasa I

Klasa II

Klasa III

31.

Geografia

„Planeta Nowa” – R.Malarz

„Planeta Nowa” – M. Szubert

    Nowa Era

31/I

31/II

31/III

----

7/3/2010

Klasa I

Klasa II

Klasa III

32.

Chemia

Bezpłatny podręcznik MEN

Chemia Nowej Ery

J.T.Kulawik, M.Litwin

     Nowa Era

32/I

32/II

32/III

----

49/3/2010

Klasa I

Klasa II

Klasa III

33.

WOS

Bezpłatny podręcznik MEN

33/I

33/II

----

Klasa I

Klasa II

34.

Fizyka

Bezpłatny podręcznik MEN

„To jest fizyka – M.Braun, W.Śliwa

    Nowa Era

34/I

34/II

34/III

----

73/3/2011

73/4/2011

Klasa I

Klasa II

Klasa III

35.

Zajęcia Techniczne

Bezpłatny podręcznik MEN

„Technika w praktyce” - W.Czyżewski

   Nowa Era

35/I

35/II

35/III

----

196/2/2010

Klasa I

Klasa III

36.

Zajęcia artystyczne

„Łączy nas śpiew” (śpiewnik)

Autor: Joana Szlejnbis-Zdyb

36/II

273/2010

Klasa II